TABANCA REVİZYONU


Makina veya kaya delici tabanca revizyonu, bir tabancanın bakımı ve iyileştirmesi anlamına gelir. Bu süreç tabancanın daha güvenli, daha dayanıklı ve daha doğru olmasını sağlamak için yapılan bir dizi işlemi içerir. Bakım zamanı gelen makine veya kaya delici tabancaların temizliği yapılıp, genel kontroller yapıldıktan sonra sökülür. Bakım sırasında hasarlı parçaların tespiti yapılır ve onarımı sağlanır. Kaya delici tabancanın gerekli kontroller yapılıp revizyon tamamlandıktan sonra hidrolik test ünitesine bağlanır ve testleri yapılır ve müşteriye sevki sağlanır.